Alltid nya spännande objekt 
- Titta in ofta !
Söndag d. 22 januari 2017  19:21
Antikvitet.net i 2 länder
75 antikvitetshandlare presenterar:
110.326 antikviteter med foto.
9 konservatorer, 4 antik mässor,
3 branschföreningar.

Vælg en kategori

Sista nya

Efter år 1900 »
< 2.500,-
Stefhan Olsson 
AB presenterar: 

Pokal, Art 
Deco, Georg 
Jensen
Stefhan Olsson 
AB presenterar: 

Sockertång 
Georg Jensen