Alltid nya spännande objekt 
- Titta in ofta !
Fredag d. 28 april 2017  15:57
Antikvitet.net i 2 länder
76 antikvitetshandlare presenterar:
113.355 antikviteter med foto.
9 konservatorer, 4 antik mässor,
3 branschföreningar.

Vælg en kategori

Sista nya

Efter år 1900 »
< 2.500,-
Stefhan Olsson 
AB presenterar: 

Pokal, Art 
Deco, Georg 
Jensen
Stefhan Olsson 
AB presenterar: 

Sockertång 
Georg Jensen